INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

JADUAL MATAKULIAH SEMESTER GENAP TAHUN 2017 / 2018

Jurusan : Teknik Informatika
P.Studi : Teknik Informatika ( S-1 )
Fakultas : Teknologi Industri
Nu Kd.Mtk  Matakuliah Smt Kls Hari
Jam
Ruang  Dosen Pengajar   Jadwal Ujian
 MID / Semester
1 INP 1202  Bahasa Inggris 2  A  KAMIS
07.30-09.10
  B2.14  Dra.Bernadetta Eko Putranti, M.Hum   12-004-2018, 08.00
2 INP 1202  Bahasa Inggris 2  B  JUMAT
10.00-11.40
  S2.07  Dra.Bernadetta Eko Putranti, M.Hum   12-004-2018, 08.00
3 INT 1106  Pancasila 2  A  KAMIS
10.50-12.30
  B2.14  Siti Saudah, S.Pd.,M.Hum.   18-004-2018, 08.00
4 INT 1106  Pancasila 2  B  SELASA
10.00-11.40
  B2.03  Siti Saudah, S.Pd.,M.Hum.   18-004-2018, 08.00
5 TFP 1302  Pemrograman Terstruktur 2  A  SELASA
07.30-10.00
  S2.07  Muhammad Sholeh, ST.MT.   10-004-2018, 08.00
6 TFP 1502  Struktur Data 2  A  SENIN
10.00-12.30
  S1.03  Erna Kumalasari Nurnawati, ST.,MT.   11-004-2018, 08.00
7 TFT 1203  Aljabar Linear dan Matrik 2  A  RABU
12.30-15.00
  S2.06  Dra.Dina Andayati, MT.   19-004-2018, 08.00
8 TFT 1204  Probabilitas dan Statistika 2  A  RABU
07.30-09.10
  B2.14  Suraya, S.Si., M.Kom.   17-004-2018, 08.00
9 TFT 1702  Organisasi dan Arsitektur Komputer 2  A  SENIN
15.00-17.30
  S2.03  Rr Y Rachmawati Kusumaningsih, ST., MT.   16-004-2018, 08.00
10 TFP 2206  Fisika 4  A  SELASA
10.00-10.50
  S2.07  Dra.Uminingsih, M.Kom.   18-004-2018, 13.00
11 TFP 2206  Fisika 4  B  JUMAT
13.20-14.10
  S1.02  Dra.Uminingsih, M.Kom.   18-004-2018, 13.00
12 TFP 2304  Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut 4  A  SENIN
07.30-10.00
  S1.07  Dr. Ir.Amir Hamzah, MT.   11-004-2018, 10.30
13 TFP 2304  Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut 4  B  SENIN
15.00-17.30
  B2.14  Erma Susanti, S.Kom., M.Cs.   11-004-2018, 10.30
14 TFP 2505  Analisis dan Perancangan Sistem 4  A  JUMAT
07.30-10.00
  S2.07  Uning Lestari, ST., M.Kom   12-004-2018, 10.30
15 TFP 2505  Analisis dan Perancangan Sistem 4  B  KAMIS
10.00-12.30
  B1.12  Uning Lestari, ST., M.Kom   12-004-2018, 10.30
16 TFP 3308  Pemrograman Web 4  A  KAMIS
12.30-15.00
  S1.03  Prita Haryani, S.Pd., M.Eng.   10-004-2018, 10.30
17 TFP 3308  Pemrograman Web 4  B  RABU
07.30-10.00
  S2.06  Prita Haryani, S.Pd., M.Eng.   10-004-2018, 10.30
18 TFT 2601  Sistem Informasi 4  A  RABU
15.00-17.30
  S2.07  Erfanti Fatkhiyah, S.T.,M.Cs.   19-004-2018, 10.30
19 TFT 2601  Sistem Informasi 4  B  SENIN
10.00-12.30
  S2.07  Erfanti Fatkhiyah, S.T.,M.Cs.   19-004-2018, 10.30
20 TFT 2704  Keamanan Sistem Komputer 4  A  RABU
10.00-12.30
  B2.14  Erma Susanti, S.Kom., M.Cs.   16-004-2018, 10.30
21 TFT 2704  Keamanan Sistem Komputer 4  B  SELASA
12.30-15.00
  B2.15  Erma Susanti, S.Kom., M.Cs.   16-004-2018, 10.30
22 INT 2107  Kewarganegaraan 6  A  SENIN
10.50-12.30
  B2.16  Drs.Untung Joko Basuki, M.Pd.I   17-004-2018, 10.30
23 INT 2107  Kewarganegaraan 6  B  KAMIS
12.30-14.10
  B2.14  Drs.Untung Joko Basuki, M.Pd.I   17-004-2018, 10.30
24 INT 3102  Kewirausahaan 6  A  SENIN
12.30-14.10
  B2.15  Aji Pranoto, S.Pd., M.Pd.   12-004-2018, 15.30
25 INT 3102  Kewirausahaan 6  B  SELASA
10.50-12.30
  S1.07  Aji Pranoto, S.Pd., M.Pd.   12-004-2018, 15.30
26 TFP 3307  Rekayasa Web 6  A  SELASA
07.30-10.00
  B2.15  Joko Triyono, S.Kom M.Cs   10-004-2018, 13.00
27 TFP 3307  Rekayasa Web 6  B  RABU
10.00-12.30
  B2.15  Joko Triyono, S.Kom M.Cs   10-004-2018, 13.00
28 TFP 4902  Topik Khusus 6
29 TFT 2207  Teori Bahasa dan Otomata 6  A  KAMIS
15.00-17.30
  B2.14  Suraya, S.Si., M.Kom.   12-004-2018, 13.00
30 TFT 2207  Teori Bahasa dan Otomata 6  B  JUMAT
07.30-10.00
  B2.15  Suraya, S.Si., M.Kom.   12-004-2018, 13.00
31 TFT 3401  Sistem Berbasis Pengetahuan 6  A  SELASA
15.00-17.30
  S2.07  Uning Lestari, ST., M.Kom   11-004-2018, 13.00
32 TFT 3402  Pengolahan Citra Digital 6  A  SELASA
12.30-15.00
  S2.06  Rosalia Arum Kumalasanti, S.T., M.T.   19-004-2018, 13.00
33 TFT 3507  Sistem Berkas 6  A  RABU
07.30-10.00
  B2.15  Edhy Sutanta, ST.,M.Kom.   11-004-2018, 13.00
34 TFT 3602  Keamanan Sistem Informasi 6  A  KAMIS
07.30-10.00
  B1.12  Suwanto Raharjo, S.Si, M.Kom.   16-004-2018, 13.00
35 TFT 3802  Jaringan Komputer Lanjut 6  A  SENIN
15.00-17.30
  B2.15  Catur Iswahyudi, S.Kom, S.E, M.Cs, MTA   11-004-2018, 15.30
36 TFT 3803  Perencanaan dan Manajemen Jaringan 6  A  JUMAT
13.20-15.50
  S2.07  Catur Iswahyudi, S.Kom, S.E, M.Cs, MTA   17-004-2018, 13.00
37 TFP 4903  Kerja Praktek 7
38 TFT 4706  Sistem Tertanam 7  A  RABU
14.10-16.40
  B2.15  Beny Firman, S.T., M.Eng.   10-004-2018, 15.30
39 TFT 4707  Sistem Multimedia 7  A  KAMIS
10.00-12.30
  S2.03  Renna Yanwastika Ariyana, S.T., M.Kom.   18-004-2018, 10.30
         A  KAMIS
10.00-12.30
  S2.03  Edhy Sutanta, ST.,M.Kom.   18-004-2018, 10.30
40 INT 4101  Kuliah Kerja Nyata 8
41 INT 4201  Skripsi 8
42 TFP 4904  Praktek Kerja Pada Industri 8

 

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA

JADUAL MATAKULIAH SEMESTER GENAP TAHUN 2017 / 2018

Jurusan : Teknik Informatika
P.Studi : Manajemen Informatika ( D-3 )
Fakultas : Teknologi Industri
Nu Kd.Mtk  Matakuliah Smt Kls Hari
Jam
Ruang  Dosen Pengajar   Jadwal Ujian
 MID / Semester
1 INT 1101  Agama Islam 2  A  RABU
07.30-09.10
  B2.17  Drs.Untung Joko Basuki, M.Pd.I   18-004-2018, 08.00
2 INT 1102  Agama Kristen 2  A  RABU
07.30-09.10
  B2.02  Pdt.Purwanto Rachmat, STh.   
3 INT 1103  Agama Katolik 2  A  RABU
15.00-16.40
  B2.02  Yoseph Kristianto, SFK, M.Pd   
4 INT 1104  Agama Hindu 2  A  JUMAT
11.40-13.20
  B2.03  Drs.I Nyoman Warta, M.Hum   
5 INT 1105  Agama Budha 2  A  JUMAT
11.40-13.20
  B2.17  I Ketut Tada, S.Sos   
6 INT 1201  Bahasa Indonesia 2  A  JUMAT
10.00-11.40
  B1.10  Siti Saudah, S.Pd.,M.Hum.   11-004-2018, 08.00
7 MIP 1202  Pemrograman Berorientasi Objek 2  A  KAMIS
07.30-10.00
  P-32  Erma Susanti, S.Kom., M.Cs.   12-004-2018, 08.00
8 MIP 1203  Algoritma dan Struktur Data 2  A  SELASA
07.30-10.00
  B2.10  Erna Kumalasari Nurnawati, ST.,MT.   10-004-2018, 13.00
9 MIT 1102  Kalkulus 2  A  SENIN
07.30-10.00
  B2.18  Dra.Dina Andayati, MT.   19-004-2018, 08.00
10 MIT 1103  Statistika 2  A  SELASA
12.30-14.10
  B2.10  Dra.Dina Andayati, MT.   10-004-2018, 08.00
11 MIT 1401  Organisasi dan Arsitektur Komputer 2  A  JUMAT
07.30-09.10
  B2.18  Rr Y Rachmawati Kusumaningsih, ST., MT.   17-004-2018, 08.00
12 MIT 1603  Sistem Informasi 2  A  RABU
09.10-10.50
  S1.02  Erfanti Fatkhiyah, S.T.,M.Cs.   16-004-2018, 08.00
13 INT 2102  Pengendalian Mutu 4  A  SENIN
10.00-11.40
  B2.17  Cyrilla Indri Parwati, ST., M.T.   10-004-2018, 10.30
14 MIP 2206  Pemrograman Berbasis Web 4  A  SENIN
12.30-15.00
  B2.17  Joko Triyono, S.Kom M.Cs   16-004-2018, 10.30
15 MIP 2304  Perancangan Sistem Informasi 4  A  SELASA
15.00-16.40
  S2.06  Rr Y Rachmawati Kusumaningsih, ST., MT.   18-004-2018, 10.30
16 MIP 2403  Sistem Operasi 4  A  SELASA
10.00-11.40
  P-32  Suraya, S.Si., M.Kom.   11-004-2018, 10.30
17 MIP 2404  Teknik Jaringan Wireless 4  A  KAMIS
15.00-16.40
  B2.02  Catur Iswahyudi, S.Kom, S.E, M.Cs, MTA   12-004-2018, 10.30
18 MIT 2305  Interaksi Manusia dan Komputer 4  A  KAMIS
10.00-12.30
  P-21  Rosalia Arum Kumalasanti, S.T., M.T.   19-004-2018, 10.30
19 MIT 2604  Teknologi E-Bisnis 4  A  RABU
10.00-12.30
  S2.06  Rosalia Arum Kumalasanti, S.T., M.T.   17-004-2018, 10.30
20 MIT 3502  Kerja Praktek 5
21 INT 3101  Metodologi Penelitian 6  A  SENIN
07.30-09.10
  B2.10  Erna Kumalasari Nurnawati, ST.,MT.   12-004-2018, 13.00
22 INT 4201  Tugas Akhir 6
23 MIT 3503  Etika dan Profesi 6  A  RABU
12.30-14.10
  B2.17  Rr Y Rachmawati Kusumaningsih, ST., MT.   11-004-2018, 13.00

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here